Aktuelt    |   Nettverket    |     Aksjoner    |     Galleri    |     Ny kunnskap    |     Kurs    |     Kontakt     |     Linker
     

 

 

 

 

KURS

Et av NOWs viktigste arbeidsoppgaver er å kurse mange flere personer til arbeidet med oljeskadet fugl når nye ulykker og oljesøl oppstår. Frekvensen av skip som går på grunn har vært økende de siste årene, så nye oljesøl vil utvilsomt utgjøre nye trusler mot vår sårbare kyst og sjø- og vannfugl som alltid rammes hardest når oljeflakene er et faktum i kystmiljøet.

Vårt første større kurs ble avviklet i Bergen i mars 2009, med deltagelse fra over 30 personer over 2 dager. [last ned program]

Vårt neste kurs kommer høsten 2009, flere detaljer kommer etter hvert.


Foto: Martin Zeiffert/Kystverket


Foto: LN-HTD/Kystverket

     


© Norwegian Oiled Wildlife 2009

Linker